Contact
Club
Ticketing
Inkomprijzen thuispubliek
Zit- of staantribune tot 12 jaar
Gratis
Zit- of staantribune
15,00 euro
Business seats
50,00 euro
Verhoogd tarief
20,00 euro
Inkomprijzen bezoekers (ingang Gestelsedijk)
Zit- of staantribune tot 12 jaar
Gratis
Zit- of staantribune
15,00 euro
De loketten en poorten sluiten 30 minuten na aanvang van de wedstrijd

Abonnementen
Zit- of staantribune tot 12 jaar
Gratis
Zit- of staantribune
150,00 euro
Zit- of staantribune 65+
100,00 euro
Er mag niemand zonder ticket binnen in het stadion. Iedereen die recht meent te hebben op een nulticket, moet zich aanmelden aan het loket genodigden, ingang Speelpleinstraat 20. Zonder ticket wordt u de toegang tot het stadion verboden. Het is verplicht om het vak en de stoel op het ticket te respecteren. Dit geldt voor iedereen aanwezig in het stadion. De stewards hebben de bevoegdheid om overtrederes te sanctioneren indien zij zich begeven in gesloten vakken.
Overdekte zittribunes
A, B, C, D, E, K, L, M, N
Onoverdekte zittribunes
J, H, F, G, R, S
Overdekte staantribunes
I
Onoverdekte staantribunes
P
Hoofdsponsors